Relatietraject

Elkaar ontmoeten in oneindigheid

Het relatie traject kenmerkt zich door het oneindig delen van behoeften en verlangens en elkaar de ruimte te geven tot ontwikkeling. Ieder op zijn/haar unieke wijze.

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.” ― C.G. Jung

Bewust van elkaar

Weten dat je weet wie de ander is in het moment. Door openheid in je communicatie en elkaar blijven erkennen wordt het bewustzijn van wederzijdse kwetsbaarheid en kracht groter. Door de onderlinge dynamiek en ruimte voor ieders unieke ontwikkeling bouwt de relatie zich uit. Bewust samen leven.

“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own Soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.” - C.G. Jung

Elkaar begrijpen

Maar al te vaak zie ik mensen doorgaan op het oude vertrouwde, durft men niet te praten over wat er bij zichzelf  of de ander speelt, de verwachtingen van de ander worden niet uitgesproken, als ook de eigen behoefte aan verandering van perspectief of levensinvulling. De moed aangaan om geïnteresseerd te zijn voorbij je eigen aannames. Elkaar verstaan zonder woorden is een onzichtbare natuurlijke dans.

Sometimes, being understanding is more important than being right. Sometimes, we need not a brilliant mind that speaks but a patient heart that listens. Not a keep eye that always sees faults but open arms that accept. Not a finger that points out mistakes but gentle hands that lead.” – Pavithra Ram

Zie kalender

Gezamenlijke dans

Doordat ieder een eigen levensdynamiek inbrengt kun je er samen voor zorgen dat je elkaar ondersteunt in de eigen levensinvulling. Is je beweging traag dan heeft dit invloed op de ander. Of ben je snel, gesloten of dominant. In mijn boek: ‘Je speelt met je leven’ schrijf ik hierover in hoofdstuk 7 en 8. De gezamenlijke dans is voelbaar al jullie creaties.

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don't, they never were.” - Khalil Gibran

Zie kalender

Gezamenlijke creaties

Door jullie dynamiek creëer je jullie levensgeluk in intimiteit, seksualiteit, vormen van samen leven. De vrijheid in creëren bepaal je zelf en daardoor ook met elkaar. Heb je door welke invloed jij hebt op je relatie wanneer je in je overleving zit of juist wanneer je in balans bent?

Love is the absence of judgment.” Dalai Lama XIV

Zie kalender