Organisatietraject

Het traject kenmerkt zich door het ontwikkelen en herontwerpen van kennis, het organisatiekader en de controle. Het individuele en het relatietraject zijn hier een onderdeel van. Organiseren vanuit holistische algoritmes

Organisatiedynamiek

Door samen te werken ontstaan er allerlei interacties tussen mensen. Deze dynamiek kent gelaagdheden en is in de kern subjectief. Deze subjectiviteit wordt door middel van bepaalde waarheden geobjectiveerd door wetenschap en cultuur. De organisatiedynamiek kan gaan over een werkproces, een project, een concept, innovatie, een realisatie, samenwerken en cultuur. Waar zit de fit? Kernwaarden zijn afgestemd en toch wil ‘het niet lukken’. De kruks zit in de dynamiek. Stuurt de context de organisatie, stuurt de organisatie, besturen mensen de organisatie? Wat doe jij, medewerker? Wat doe jij, manager? Wat doe jij, ondernemer? Wat doe jij, directeur? Wat doe jij, eigenaar? Wat doe jij, uniek werkend mens?

 • persoonlijke dynamiek
 • samenwerkingsdynamiek
 • werkproces dynamiek
 • organisatie dynamiek

Heb je de dynamiek helder, dan ben je in staat tot besturing.

(jobcoaching / dynamisch businessplan / samenwerken)

“An organization's ability to learn, and translate that learning into action rapidly, is the ultimate competitive advantage”. - Jack Welch

Organisatiebewustzijn

In de workshop samenwerken kan een team, maar ook verschillende ondernemers, leren de krachten te bundelen door persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ontstaan ongekende kansen in samenwerken, als ook deze los te laten. Ken de gezamenlijke belangen en motivaties.

De ontwerpcriteria van het creatieve ontwerpprocesmodel (zie boek: Je speelt met je leven) brengt deze onderlinge samenwerking in beeld. De uitwisseling van energie wordt inzichtelijk en kan hierdoor versterkt en versneld worden.

“Business and human endeavors are systems…we tend to focus on snapshots of isolated parts of the system. And wonder why our deepest problems never get solved.” – Peter M. Senge

Organisatie businessplanning

Het bedrijfsplan is een continu dynamisch proces. Als ondernemers heb je allerlei plannen en weet je vaak best wat je wil, maar hoe blijf je je spirit volgen en blijvend realiseren? Blijf telkens opnieuw stappen zetten, weet waar de gaten vallen en welke zet je eerst beter kan doen. Je kunt wel wat willen maar is het ook realiseerbaar en hoe? Welke acties onderneem je op welk moment? En waaruit? Klopt je visie nog? Sluit je strategie aan bij waar jij spirit ligt? Draag je jouw missie uit? Welke processen van je organisatie (klein/groot) zorgen voor stagnatie en wat doe je eraan.

Ik bespreek met jouw je spirit, vul samen met jouw je visie/missie en strategie (opnieuw) in en vertaal dit naar financiële, operationele, markt- en mensprocessen. De doelstellingen die hier uit komen ga je realiseren en monitoren.

 • Formuleren visie/missie/strategie (inside out/outside in)
 • Procesanalyse en optimalisatie (financieel/operationeel/klant/mensen)
 • Organisatieontwerp (opnieuw) definiëren en deze implementeren
 • Werkprocessen daadwerkelijk inrichten
  • financieel (boekhouding/belastingaangifte/investeringsplan/calculaties)
  • operationeel (optimalisatie d.m.v. analyse, workshops, hands on, interim management)
  • klant (marketing en sales proces)
  • mensen (samenwerken, bemiddeling, communicatie, advies/coaching)
 • Monitoring

In samenwerking met Hans ter Haar.