Jezelf begrijpen

“Life is really simple, but we insist on making it complicated. “ Confucius

Altijd maar grip willen hebben

Maar wát graag willen we grip hebben op situaties, mensen  en onszelf. Deze grip geeft veiligheid, overzicht en controle. Hierdoor kunnen we makkelijker bijsturen omdat we de situatie kennen. We weten dan waar we aan toe zijn en kunnen, aan de hand wat we bedenken, de situatie voor zijn. Echter er ontstaat op een gegeven moment een andere realiteit, daar waar we ineens geen grip meer op hebben. Machteloosheid en angst voor het onbekende is het gevolg. Er ontstaat een verkrampte rigide wereld.

Begrijpen is meer dan grip alleen

Onder begrijpen versta ik hier iets anders dan grip. Het wijst  naar een besef, een verstaan van de situatie, mensen en onszelf. Dit verstaan geeft ruimte voor dialoog, uitwisselingen en nieuwe creaties. Jezelf verstaan, als ook je medemens en contexten waarbinnen je je begeeft vraagt om een open houding, een onderzoekende geest en het waardevrij kunnen waarnemen. Het is zoals het is en je maakt er niet iets anders van.

Wat is de waarheid?

We kennen een gezamenlijke waarheid, ervaringen en een eigen wereld, gevat in taal, concepten, begrippenkaders, waarden en normen. Deze kunnen nogal eens met elkaar  in conflict zijn, verwarring geven, zorgen voor verlies van levenskracht, angsten veroorzaken en leiden tot veroordeling van mensen.

Inzicht en aanpassing

Om jezelf, mensen en situaties te kunnen doorzien en met het verstand te bevatten is er een adaptief vermogen nodig van jezelf. Dit betekent dat je niet kunt verbeteren, niet goed of fout bent, maar dat je iets vanuit een ander perspectief kunt gaan bezien. Dat is geheel afhankelijk van jouw eigen begrips- en leervermogen. Soms kan je verstand het niet bevatten maar kun je het wel doorzien.

Openstellen

Door je open te stellen voor het begrijpen van jezelf wordt je intelligenter (IQ,EQ,SQ) en creatiever in je geest. Je krijgt de moed om uit een geslotenheid te stappen en verder te kijken. De veiligheid zit in jezelf, niet buiten jezelf.

Een training boeken? Klik op 1 van onderstaande trainingen!

[portfolio title=”” group=”levensontwerp,” all_button=”no” posts_num=”” orderby=”menu_order” cat_orderby=”count” hide_empty=”1″ hide_filters=”no”][/portfolio]