Elkaar begrijpen

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”- Loa Tzu

Elkaar begrijpen

Elkaar begrijpen is mét elkaar zijn – Om elkaar te begrijpen is er uitwisseling van energie nodig. Een gesprek, een dialoog. De wens om elkaar te verstaan, elkaar te inspireren, te helpen vanuit ieders eigen unieke energie. Elkaar begrijpen begint met aandacht, interesse, de werkelijke intenties laten zien.

Ups en downs

Een relatie staat bij openheid, acceptatie en je zelf senang voelen in de relatie. Het is ‘normaal’ dat relaties ups en downs kennen, dat is inherent aan hoe lang je elkaar kent en waaruit je verbondenheid is gestart en gegroeid. Als je verbinding een binding wordt, maak je er los van en verbind je opnieuw.

Onvoorwaardelijkheid

Een zin die ik veel toepas binnen relatie coaching en begeleiding in “samen het avontuur aangaan”. Onvoorwaardelijkheid, elkaar (willen) begrijpen ondanks dat het pijn doet, eerlijkheid, zelfstandigheid en delen van je behoeften kunnen jullie helpen je relatie weer te doen bloeien.

Openstellen

Door je open te stellen voor het begrijpen van jezelf en de ander wordt je intelligenter (IQ,EQ,SQ) en creatiever in je geest. Je krijgt de moed om uit een geslotenheid te stappen en verder te kijken. De veiligheid zit in jezelf, niet buiten jezelf. Vanuit deze basis zijn jullie in staat te delen, samen en/of alleen op pad te gaan en elkaar te geven wat een ieder maar wenst.

Kijk verder op: