Dynamisch Leven

Ik sta voor het creëren van een bestuurbaar dynamisch leven.

Het gadeslaan van geboorte en dood van levende wezens is als het kijken naar een beweging van een dans’ . Buddha

Eerder werkte ik vanuit de naam Momocim dat staat voor Motivated Move, Creative in Mankind Momocim is ontstaan uit het gedachtengoed dat ieder mens een onuitputtelijke energie bevat die leven geeft. Ervaringen, kennis en concepten zijn aan constante innovatie onderhevig. Zij worden geleefd en wanneer zij vanuit een bewust dynamisch ontwerp worden ingezet kun je leven in de snelheid voor bij de tijd en ruimte. Waar het om gaat is vanuit een bestuurbaarheid je eigen leven vorm te geven, samen met anderen, in plaats van controle, angst en dualiteit. Structuur en (ict) systemen zijn hier slechts een onderdeel van. Expliciete, tastbare, oriëntatie is beperkt en heeft als resultaat een beperkte dynamiek en stagnatie. In relaties en organisaties kun je dit vormgeven door een sociale dynamiek, die voortkomt uit jezelf. Dit betekent niet varen op een ander, dit betekent een inside out benadering. Dit bereik je door jezelf te laten zien en telkens weer je basis intenties te onderzoeken. Dit kan je niet alleen, hier is dialoog en interactie met elkaar nodig. Het bewuste dynamische ontwerp is creatief in elk moment van de dag. Dit vraagt aanwezigheid een bewuste aandacht. En daar moed (en dit is geen spelfout) je zelf bij aanwezig zijn.

Het kennen van je Zelf, hieruit in contact staan met anderen, en de moed hebben om te ontdekken en te leven uit vertrouwen. Het vertrouwen in een soort energetisch GPS. Er zijn vele stromingen die de dynamiek van het leven bepalen. Dit dynamische en organische geheel gaat verder dan welk IQ/EQ/SQ of coëfficiënt dan ook. Ontwerp jij bewust je leven vanuit de dynamiek van het moment en sta je dan ook in dialoog met de ander om je relaties en samenwerking in organisaties vorm te geven?