Beweging in organisaties

De meeste gedachten zijn niet gegrond in persoonlijke ervaringen, maar in gereed gemaakte *heuristieken en vaste structuren. Taal verbrokkelt ons bewustzijn tot de vage en onbewuste staten van veel cognitieve modellen. Creatieve gedachten met nieuwe inhoud, die soms nooit in taal zijn uitgesproken, duiken op uit cognitieve representaties aan de grens van onbewust en bewust zijn. Deze creatieve representatie is de basis voor logica. Logica zelf is niet ingebed in ervaring en kan daardoor niet de basis zijn voor creativiteit. Dit vraagt inspanning van het denken over ervaringen, die van onbewust naar bewust bewegen (Perlovsky, 2012).

 

Een wereld van overleven

Beweging organisatiesReïficatie, het verstoffelijken van een begrip of concept, krijgt een belangrijke plaats in het proces denken. Oorschot (2006 ) zegt dat de mensen reïficeren uit een behoefte aan veiligheid, ook al lijkt het paradoxaal dat ze kunnen gaan lijden onder hun eigen ‘oplossing’. Het vasthouden aan structuur en de daarbij behorende heuristieken en taal zorgt voor een onbewust proces van overleven. Dit kan tot gevolg hebben dat de mens niet meer nadenkt, zijn eigen creatieve impuls volgt, maar in de eigen wereld blijft vertoeven. Een wereld van overleven.

Van authentiek naar ritueel

Beweging in de organisatieOorschot (2006) laten de keuze bestaan tussen het toelaten van de aanwezigheid van dynamiek of het laten verdwijnen in reïficatie. ‘Wij zien de verdwijning van variatie tijdens interacties als een directe consequentie van reïficerend gedrag. Op een bepaald moment verandert dat type gedrag in zijnde ritualistisch in plaats van authentiek.’

Inspelen op verandering

De context van een organisatie dwingt deze tot bewegen, tot verandering. Ondernemerschap, adaptieve, dynamische, innovatieve (HR)processen vragen om flexibiliteit en efficiëntie. Creativiteit, transparantie en grensoverschrijdend zorgen dat organisaties in beweging blijven, om aan te sluiten bij de veranderende en specifieke vragen van de klant en inspelen op de tijdgeest.

Voor grensoverschrijdende en verbindende begeleiding op maat:

Kijk verder op

*(Heuristiek: wetenschappelijke strategie om problemen systematisch op te lossen en dingen methodisch te ontdekken.)