Begrijpen van organisaties

Elk van de mens intra belichaamde dynamieken is verlengd door de intra belichaamde dynamieken van de andere mens, door middel van de inter belichaamde dynamieken van hun interacties”. Froese en Fuchs (2012)

Samenwerken begint door elkaar van harte te begrijpen.-

Bewegingen van het hart

Terwijl de zesde patriarch van het Chinese Boeddhisme, Hui Neng (638-713), in de provincie Kwangtung was, woonde hij een preek bij van de meester van een klooster. Tijdens de preek waaide de wind en bewoog de vlag. Twee monniken namen het fenomeen waar en er ontstond een discussie over metafysica. Monnik A observeerde: ‘De wind beweegt’, terwijl Monnik B beweerde ‘De vlag beweegt’.

begrijpen in organisatiesMonnik A beargumenteerde dat de vlag niet uit zichzelf zou bewegen als de wind er niet op zou blazen. Daarom is de oorzaak van het fenomeen de beweging van de wind. Echter, Monnik B beargumenteerde dat zonder de kwaliteit van mobiliteit van de vlag onder zulke omstandigheden, het helemaal niet bewogen zou hebben. Monnik B stelde Monnik A de vraag: ‘Waarom beweegt een steen niet onder zulke omstandigheden?’ Monnik B beantwoordde zijn eigen vraag met de beredenering dat de steen niet de kwaliteit van mobiliteit bezit in een winderige situatie; daarom blijft de steen stilliggen. Aan de ander kant, nam de vlag waar dat de omstandigheden voor zijn beweging zich ontwikkelde, dus wilde de vlag zelf bewegen. Dus, beweerde Monnik B, is de kwaliteit van de vlag de oorzaak van het fenomeen. Dus, ‘De vlag beweegt’, drong Monnik B aan. Niettemin, betoogde Monnik A verder, die niet bereid was toe te staan dat zijn punt weerlegd zou worden, dat ‘hoewel de steen nu stil bleef liggen, het zou bewegen als er een storm zou waaien.’ Monnik A stond erop dat de wind de oorzaak was van dit fenomeen, omdat zonder de wind de steen helemaal niet zou bewegen. Daarom, ‘De wind beweegt’, verklaarde Monnik A.

De discussie ging onophoudelijk verder en er werd geen resolutie bereikt. Langzaam maar zeker veranderde de discussie in een ruzie en geen van de monniken was bereid om zijn nederlaag toe te geven. Hui Neng hoorde hun discussie en zei: ‘Noch de wind, noch de vlag beweegt; jullie harten bewegen’. De discussie werd uiteindelijk beëindigd door tussenkomst van de zesde patriarch. De zesde patriarch adresseert niet het geschil over het bewegen van de wind of de vlag. Ook zegt hij niet of de realiteit afhankelijk of onafhankelijk is van de mind. In plaats daarvan geeft hij een uiteenzetting van de oorsprong van onze waarnemingsactiviteit – het begint in een menselijk hart. Hij suggereert ook dat de bron van problemen een waarnemingsactiviteit is die veroorzaakt wordt door onze ‘bewegingen van het hart’. (Tuan, Ryan 2002)

Voor begeleiding in het organiseren vanuit een hartsfrequentie:

 

Kijk verder op