Vernieuwend,
uitgezocht en gemeten,
gewogen en bedacht,
toegepaste controle.

Stil, vanuit het niets,
was hét er
mindblowing
beleefd bewustzijn.